Gera Koopmans-Jacobs legt voorzittershamer neer

Maar liefst 38 jaar telt haar politieke carrière. Gera begon in de raad van de toen nog Gemeente Heteren, wat later Gemeente Overbetuwe werd. Ze heeft voor Gemeentebelangen Overbetuwe 3 jaar het wethouderschap vervuld met portefeuilles: sociaal domein, sport en kernen beleid. Dit deed ze met veel enthousiasme en resultaat.

Na het wethouderschap, sprak Gera’s verantwoordelijkheidsgevoel om de functie van bestuursvoorzitter op te pakken. Ook dit heeft ze met enthousiasme en resultaat gedaan. In het bestuur is zij waardevol geweest door haar kennis van de lokale politiek maar zeker ook wie zij is als mens; namelijk altijd oog hebben voor de ander, gericht zijn op verbinding en harmonie. Mooie eigenschappen die zij heeft ingezet ten behoeve van het verder professionaliseren van Gemeentebelangen Overbetuwe!

Wij hebben Gera bedankt voor haar tijd als bestuursvoorzitter van GBO en haar extra in het zonnetje gezet toen ze officieel haar laatste algemene leden vergadering van GBO voorzat op 15 november jongstleden.

Is bestuursvoorzitter van GBO iets voor u?
Wilt u op de achtergrond wat betekenen voor de lokale politiek?
Schroom niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden!

Kijk bij onze vacatures.