Aankondiging ALV

Het bestuur van Gemeentebelangen Overbetuwe kondigt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) aan.Aankondiging ALV
De ALV zal dit keer op 15 mei in Herveld plaatsvinden, uitnodiging en agenda worden uiterlijk 1 mei met onze leden gedeeld.

Noteert u 15 mei alvast in uw agenda?

Met vriendelijke groet,

Bestuur GBO