In gesprek met onze boeren en tuinders

In onze gemeente leven en werken veel boeren en hun gezinnen. De gemeente wil beter weten en begrijpen welke gevolgen de ontwikkelingen hebben voor hen, hoe zij de toekomst zien en waar we onze taken naar de sector en het buitengebied beter kunnen vervullen.

In 2022 deed een groep agrarische ondernemers bij een bezoek aan het gemeentehuis een oproep aan de gemeente om op bezoek te komen en te horen wat er speelt bij de bedrijven. Daarop besloten we onderzoek te laten doen door onafhankelijke coaches om dit gesprek te voeren. Dit was de basis voor het onderzoek ‘Boeren en tuinders Overbetuwe aan het woord’. In onafhankelijke en vertrouwelijke keukentafelgesprekken kwamen de boeren aan het woord. Vanaf oktober 2023 tot januari 2024 hebben de 4 coaches in totaal 147 gesprekken gevoerd. Op de eindbijeenkomst van 6 maart bleek dat de sector ons initiatief erg heeft gewaardeerd.

Nieuw beleid
Doel was enerzijds om agrarische ondernemers te helpen bij hun toekomstplannen en kansen voor meer natuur inclusieve landbouw op te halen. Anderzijds moest het onderzoek input opleveren die we kunnen gebruiken om nieuw beleid te maken en de dienstverlening te verbeteren. Zo is voor Overbetuwe te zien dat de zo karakteristieke fruitteelt dreigt te verdwijnen en dat laanboomkwekerijen een sterke groei doormaken.

We gaan de uitkomsten gebruiken om onder meer het beleid voor functieverandering te vernieuwen. Daarbij leggen we vast welke visie en (nieuwe) regels er gelden voor alternatieve bedrijfsvoering als agrariërs willen stoppen met hun bedrijf. En ook welke mogelijkheden er zijn voor compensatie bij sloop van leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld via de bouw van een woning. Het beleid moet recht doen aan agrariërs en andere inwoners én passen bij de ruimtelijke kwaliteit van ons buitengebied.

In gesprek met elkaar
Van het wantrouwen richting de landelijke overheid krijgen wij als gemeente ook een deel op ons bord, of het nu terecht is of niet. We hebben dit onderzoek opgezet met als één van de doelen om meer contact met boeren te krijgen en te ontdekken wat er speelt. Nu is het aan ons om te gaan kijken welke hulp en duidelijkheid we kunnen bieden. De komende tijd gaan we aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoek. Persoonlijk contact is er een van. Dat heb ik in de afgelopen 12 maanden gedaan met een bezoek aan ruim 15 ondernemers. Ik zie deze contacten als een kans om het vertrouwen in onze gemeente te vergroten. Wilt u meer weten over de uitkomsten van het onderzoek? Ga dan naar onze website www.overbetuwe.nl/boeren-en-tuinders-aan-het-woord.  Mijn hartelijke dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit waardevolle onderzoek!

Hartelijke groet,

  • Dimitri Horsthuis - Tangelder

    Dimitri Horsthuis – Tangelder

    Wethouder

    Driel

    Ruimtelijke ordening – economie – bouwen/wonen