Archeologische waarde

In 1992 werd door de Raad van Europa het Verdrag van Malta ondertekend. Er werd afgesproken dat archeologische vondsten in de grond moeten blijven omdat die vondsten daar beter geconserveerd kunnen blijven.

Voor een gemeente is dit verdrag belangrijk. Als een gemeenteraad bijvoorbeeld een bestemmingsplan gaat wijzigen, kijkt de raad naar de ‘archeologische waarde’ die het bestemmingsplangebied heeft. Het risico moet niet ontstaan dat een bouwproject een archeologische vondst (bijvoorbeeld een grafheuvel) vernielt. Daarom wordt om de drie jaar in onze gemeente een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Na het onderzoek wordt een archeologische kaart gegeven aan de gemeenteraad die de raad vaststelt voor gebruik. Op deze kaart staat aangegeven wat de archeologische waarde is van een gebied (laag of hoog).

Voor de raadsvergadering van 15 november 2022 had het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een nieuwe archeologische kaart gegeven die kon worden vastgesteld. Dit lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Laanboomtelers die de bodem verstoren voor hun werkzaamheden, hebben aan onze gemeenteraad gevraagd om goed in kaart te brengen waar de bodem vaak wordt verstoord. Laanboomtelers moeten soms kosten maken voor archeologische onderzoeken, voordat zij hun gronden mogen bewerken.

Dit hoeft niet te gebeuren als onze gemeente duidelijk in kaart heeft gebracht waar de bodem vaak wordt verstoord zonder dat hierbij archeologische vondsten worden gevonden of beschadigd. Hierdoor heeft de raad aan het college gevraagd om een actuele verstoringskaart te maken die in 2023 kan worden toegevoegd bij de archeologische kaart en het college heeft hier positief op gereageerd. Zo wordt aan de ene kant gedacht aan het behoud van archeologische vondsten en aan de andere kant het belang van de ondernemer die geen kosten hoeft te maken voor bodemonderzoeken. We zijn als GBO erg blij met deze uitkomst.

Vriendelijke groet,