Column Huizen, boeren en Romeinen

De Romeinen hadden al een brede technische kennis van huizen bouwen. Romeinse steden kenden een uitvoerig netwerk voor de distributie en opslag van schoon water en de afvoer van vuil water. Leidingwerken, watertorens, riolen en beerputten: het zijn maar enkele voorbeelden van installaties die ook de Romeinen al gebruikten. Technologie stond bij de Romeinen dus al voorop en dat is binnen onze gemeente Overbetuwe niet anders. Dit jaar kregen we bij het bouwen van huizen te maken met het volraken van ons energienet. Een deel van nieuw te bouwen woningen kan daardoor niet aangesloten worden op het stroomnet. Maar daar leggen we ons niet bij neer. We zijn in gesprek met technische bedrijven in en buiten Overbetuwe om oplossingen te vinden voor het probleem. Samen kijken we of de woningen zelfstandig kunnen draaien op een eigen netwerk. Zo hopen we met hulp  van technologie onze woningbouw toch door te laten lopen.

Landbouw
Terug naar de Romeinen: de economie van het Romeinse rijk was gericht op landbouw, de groei van gewassen en de handel. De vroege boeren bewerkten kleine akkers. Dat was heel arbeidsintensief, maar leverde ook veel meer voedselzekerheid op. Het verbouwde voedsel moest worden bewaard en daartoe werden grote en kleine potten gebruikt. Ook onze eigen boeren en tuinders in Overbetuwe hoef je niet te vertellen hoe ze hun bedrijf moeten runnen. Ik neem van tijd tot tijd een kijkje bij een agrarisch bedrijf,  ook de komende weken ga ik dit doen. Dit heeft te maken met  ons onderzoek ‘Boeren en tuinders Overbetuwe aan het woord.’ Door met agrarische ondernemers in gesprek te gaan, willen we betere inzichten krijgen in hun uitdagingen, kansen en zorgen. Met de uitkomsten van het onderzoek onder de arm willen we nieuw beleid ontwikkelen dat helpt om onze boeren en tuinders toekomstperspectief te  geven.

Romeinenfestival
Vanwaar mijn verwijzingen naar de Romeinen?  We leven hier op een plek die een bijzondere Romeinse historie heeft: in het centrum van Elst, onder de Grote Kerk, liggen overblijfselen van 2 Gallo-Romeinse tempels uit de eerste eeuw. Op zaterdag 14 oktober staat Elst in het teken van deze Romeinse geschiedenis. We organiseren dan een Romeinenfestival, met gladiatorgevechten, spannende verhalen van Bastiaan de Helvetiër en oude ambachten, zoals het boeren. Ook kunt u meelopen met een rondleiding in de tempels, een van de 13 UNESCO werelderfgoederen in Nederland. Een enorm leuk en leerzaam festijn om de tijd van 2000 jaar geleden te ervaren. Zie ik u dan ook?

Hartelijke groet,

  • Dimitri Horsthuis - Tangelder

    Dimitri Horsthuis – Tangelder

    Wethouder

    Driel

    Ruimtelijke ordening – economie – bouwen/wonen