Denkt u mee over een nieuw plan voor onze leefomgeving?

De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen voor de héle gemeente. De visie gaat over onze woon- en leefomgeving en de mensen die daarin samenleven, werken,ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. Maar ook landschap, natuur en cultureel erfgoed vallen eronder. In de Omgevingsvisie beschrijven we ook hoe we onze samenleving veilig en gezond houden, nu en in de toekomst. In de visie staat wat wij als gemeente en als samenleving belangrijk vinden om te behouden, te versterken en te ontwikkelen.

Vier jaar geleden hebben velen van u met ons meegedacht over de toekomst van onze omgeving. Uw ideeën en wensen verwerkten we in de Omgevingsvisie Overbetuwe 2040. In dat plan legden we onze ambities en doelen vast voor de leefomgeving tot 2040. Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen is dit toekomstplan aan vernieuwing toe. De komende 12 maanden gaan we opnieuw kiezen wat we belangrijk vinden voor de leefomgeving in Overbetuwe. Graag vraag ik u weer om mee te denken en ons te helpen met kiezen.

Online enquête
Met dat meedenken kunt u al meteen beginnen, door onze online enquête in te vullen via overbetuwe.swipocratie.nl. Dit duurt 3 minuten. De link vindt u tot half december op onze sociale media en website. In de vragenlijst leggen we u keuzes voor over uw (directe) omgeving en andere plekken in Overbetuwe. Waar wilt u bepaalde activiteiten hebben? En waar liever niet? Denk aan wonen, welzijn, werken, groen of recreatie. Niet alles past overal. Voorbeelden van keuzevragen zijn: wilt u parkeren of groen voor de deur? Of: sportscholen en gezondheidscentra in de wijk of een bedrijventerrein?

Samen werken aan toekomst
Samen zorgen we ervoor dat het goed wonen, werken en leven is én blijft in Overbetuwe. Ook voor onze toekomstige generaties. Deel daarom uw reactie, wens of zorg met ons en laten we samen werken aan een (nog) betere toekomst voor onze gemeente Overbetuwe. Uw betrokkenheid maakt het verschil!

Hartelijke groet,

  • Dimitri Horsthuis - Tangelder

    Dimitri Horsthuis – Tangelder

    Wethouder

    Driel

    Ruimtelijke ordening – economie – bouwen/wonen