Uit de raad…

Persoonlijk verslag vergadering van de Gemeenteraad van 21 november 2023

Deze avond waren alle raadsleden aanwezig. Na het welkom van de burgemeester stonden we stil bij het overlijden van een zeer gewaardeerd, voormalig raadslid. Op de agenda stonden veel verschillende onderwerpen om te bespreken en er een besluit over te nemen. Dat waren onder meer: energietoeslag, regionale beleid over de omgeving (Groene Metropool-regio), een paar bestemmingsplannen over huizenbouw en het stimuleringsfonds volkshuisvesting. Ik wil in dit stukje wat uitgebreider stilstaan bij de rekenkamer. Deze heeft een “nazorgonderzoek” gedaan dat ook in deze raadsvergadering werd besproken.

Wat is in het kort een gemeentelijke rekenkamer? De gemeentelijke rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. Zij kijkt of de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig besteedt. De rekenkamer is dus een hulp voor de gemeenteraad. Het is belangrijk dat zij voor de gemeenteraad en de inwoners in beeld brengt hoe zaken door de gemeente worden uitgevoerd.

De rekenkamer is niet politiek; zij doet onderzoek vanuit de inhoud. De mensen in de rekenkamer werken niet bij onze gemeente en zijn ook niet politiek betrokken. De rekenkamer van de gemeente Overbetuwe heeft onderzoek gedaan naar de opvolging van eerder door hen gegeven adviezen. Dat ging over een aantal onderzoeken in de periode 2018-2022. Vraag daarbij was of de door hen gedane aanbevelingen zijn opgevolgd. In dit rapport komt de rekenkamer tot de conclusie dat heel veel van haar adviezen zijn opgevolgd. Maar sommige adviezen zijn nog niet uitgevoerd.

De gemeenteraad was blij dat B&W en de ambtenaren écht wat gedaan hebben met de rekenkameradviezen. Maar de raad heeft het college van B&W ook opgedragen om de nog openstaande aanbevelingen alsnog uit te voeren. En om de raad daarover te informeren. De gemeenteraad is blij dat er onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar het gemeentelijk beleid. Op deze manier weten we zeker dat we het beste doen voor de gemeente en onze inwoners.

Met vriendelijke groet,