Discussie over WOZ en OZB

In de raadsvergadering van motie van VVD en BOB waarin zij de raad vragen in te stemmen met het idee om aan de Onroerend Zaak Belasting (OZB) een maximum te verbinden aan de verhoging. Bedoeling is om voor onroerende zaken die in de taxatiewaarde zijn verhoogd de OZB maximaal te verhogen met 3 keer het percentage dat de Raad heeft vastgesteld als OZB verhoging. VVD en GBO brengen dit in stemming omdat er blijkbaar inwoners zijn die een verhoging van 50% van de OZB kregen.

GBO denkt dat dit slechts een enkele inwoner betreft en is voorts geen voorstander van een generieke maatregel waarvan we de effecten op de toekomst niet kennen. We denken dat dit slechts een enkele inwoner betreft. Het gaat dan voornamelijk om panden die opnieuw zijn getaxeerd en daardoor meer dan gemiddeld in waarde stegen. Deze WOZ (Waardering Onroerende Zaken) wordt bepaald door een (externe) taxatie. Door de ontwikkeling op de woningmarkt zijn de huizenprijzen in de afgelopen jaren hard gestegen. Hierdoor hebben de meeste huiseigenaren te maken met een (soms forse) stijging van de WOZ-waarde. De waarderingskamer meldt dat de WOZ-waarde van woningen in 2023 gemiddeld 17% hoger is dan in 2022. In Overbetuwe gaat het om 116 woningen met een forse stijging van de WOZ; hiervan is 90% vrijstaande woningen.

Hoe hoger deze WOZ, hoe hoger de belasting die je moet betalen. In Overbetuwe hebben we besloten dat de totale opbrengst met 4,3% zal stijgen. Omdat er een stijging is van woningwaardes is het effectief zo dat het belastingtarief (OZB) voor 2023 met 11% is gedaald. Er leek weinig draagvlak in de raad en de portefeuillehouder Rik van den Dam gaf aan dat het juridisch niet mogelijk is om WOZ-Taxaties aan te passen. De motie werd daarop door de indieners ingetrokken.

Met vriendelijke groet,