Motie Schuytgraaf

Foto: Staatsbosbeheer

Op dinsdag (18 april) is de motie Schuytgraaf van de VVD, mede door GBO, raadsbreed aangenomen. De motie beoogt dat de gemeente Arnhem rekening houdt met de afspraken die zijn gemaakt over de overgang tussen het stedelijk gebied en Park Lingezegen. In 2010 heeft de gemeente Arnhem en Overbetuwe via een convenant afgesproken dat een bepaalt aantal woningen mag worden gerealiseerd in de wijk Schuytgraaf. Zodat een landelijke / stedelijke overgang tussen Arnhem en Park Lingezegen behouden kan blijven. De gemeente Arnhem is op dit moment voornemens om meer woningen te realiseren in Schutgraaf dan werd beoogd. Waardoor het doel van het convenant kan worden geschaad.

GBO wilt ervoor zorgen dat de landelijke overgang tussen Arnhem en Park Lingezegen behouden blijft. Wij steunen (onder andere via het aannemen van de motie) ons college die met de gemeente Arnhem overleggen aan het voeren zijn over het behoud van de landelijke overgang tussen Park Lingezegen en Arnhem; waaronder de doelstelling van het convenant uit 2010.

Vriendelijke groet,