Een uitdagend jaar van ondernemen

Nu het jaar bijna voorbij is, blik ik in deze column graag nog even terug op het ondernemersjaar 2022. Hoe fijn is het dat we dit jaar kunnen afsluiten met de feestdagen zoals we die altijd gewend waren. Zo kunnen we dit keer wel cadeautjes en ingrediënten voor het kerstdiner bij onze lokale ondernemers halen. In dat opzicht was 2022 het jaar van de positieve wending. Helaas kwamen er met de energiecrisis en het personeelstekort ook weer nieuwe uitdagingen bij voor ons bedrijfsleven. Waar dat kon hebben we geprobeerd te ondersteunen en dat blijven we doen.

Zakelijk energieloket
Dit jaar stond voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders in het teken van (al dan niet opnieuw) kennismaken met ondernemers, inwoners en organisaties. Zo hadden we in juni een Meet & Greet met ondernemers. Daarin spraken we in informele sfeer over de zaken die spelen binnen het bedrijfsleven. Natuurlijk kwam ook het thema energie op tafel. Hierop hebben we concreet doorgepakt met een online energieloket voor ondernemers: www.overbetuwe.nl/zakelijkenergieloket. Deze website ondersteunt bedrijven om de juiste afwegingen te maken rond duurzaamheid. Ondernemers vinden er interessante energiebesparende maatregelen en informatie over onder meer subsidies, financieringsmogelijkheden en regels. Daarnaast hebben de winkeliersverenigingen uit handen van Rik van den Dam en mijzelf in Overbetuwe het deurbordje ‘wij zijn open’ in ontvangst genomen. De bordjes stimuleren winkeleigenaren om hun deuren gesloten te houden en zo op energie te besparen.

Samenwerken in toekomst
Tot slot wil ik ook nog even vooruitkijken naar onze samenwerking in de komende collegeperiode. Ik wijs u graag op de nieuwe portefeuille die in het coalitieakkoord bij alle leden van het college een plek heeft gekregen: participatiecultuur. We vinden dat iedereen in Overbetuwe mee moet kunnen praten, denken of doen over wat er gebeurt en verandert in onze gemeente. Dat vraagt van ons dat we goede afspraken maken over de manier van werken met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en organisaties. Via onze begroting heeft de gemeenteraad extra geld voor participatie gereserveerd. Zo hopen we u nog beter bij projecten te betrekken.

Graag wil ik ieder van u bedanken voor alles wat u in het voorbije jaar heeft gedaan voor Overbetuwe. Ik kijk uit naar het nieuwe jaar en wens u voor straks mooie feestdagen en een gezond, voorspoedig en ondernemend 2023!

Hartelijke groet,

  • Dimitri Horsthuis - Tangelder

    Dimitri Horsthuis – Tangelder

    Wethouder

    Driel

    Ruimtelijke ordening – economie – bouwen/wonen