Flexwonen, de oplossing op de korte termijn!

Inwoners van Overbetuwe moeten in een geschikte woning kunnen wonen. Ook is een groene, gezonde en (verkeers)veilige omgeving om in te leven belangrijk. Net zoals betaalbaar, duurzaam en met goede voorzieningen in de buurt zoals bijvoorbeeld een school en supermarkt belangrijk is. Hier houden we met het bedenken en inrichten van de leefomgeving rekening mee.

Duurzaam
Flexwonen gaat over flexibele woonoplossingen die redelijk snel en goedkoop kunnen worden gebouwd. Dat flexibele zit in de woning zelf, de bewoning of het gebruik van een locatie waarop de woning wordt geplaatst. Iedereen moet prettig en betaalbaar kunnen wonen, soms ook met spoed. Zoals bijvoorbeeld starters, spoedzoekers en vluchtelingen die in Nederland mogen blijven (statushouders). Deze tijdelijke (flex)woningen helpen in de lastige woningmarkt van nu. In de (flex)woningen worden duurzame, CO2- en stikstofvriendelijk materialen van hoge kwaliteit gebruikt. Ook zijn de woningen gasloos. Het zijn dus complete goede woningen en te vergelijken met ‘normale’ woningen.

Korte bouwtijd
Deze flexwoningen worden vaak voor een deel of helemaal in de fabriek gemaakt. Daardoor is de tijd om de woning te bouwen kort en uitbreiding van het aantal woningen redelijk snel te regelen. Een ander voordeel is dat het bouwen in een fabriek zorgt voor minder bouwafval en overlast. Flexwonen kan ook een antwoord zijn op woonwensen die in een bestaande woonwijk boven tafel komen.

Stappen zetten
Op dit moment onderzoeken we of grond die van de gemeente is ingezet kan worden voor flexwonen en andere manieren van wonen. Daarover gaan we in gesprek met de gemeenteraad. Andere manieren van wonen komen niet veel voor, maar zijn ook niet nieuw. Zo heeft Vivare (woningcorporatie) in 2018 op het terrein Vinkenhof twintig tijdelijke woningen gebouwd. Daarmee is er toen voor een grote groep mensen snel betaalbare woonruimte neergezet. Voor nu worden er verschillende stappen gezet om zo snel mogelijk extra woningen in onze gemeente te bouwen. Hierbij proberen we nog dit jaar de eerste flexwoningen te hebben gebouwd.

Hartelijke groet,

  • Dimitri Horsthuis - Tangelder

    Dimitri Horsthuis – Tangelder

    Wethouder

    Driel

    Ruimtelijke ordening – economie – bouwen/wonen