Uit de raad…

Jongeren stemmen niet en hebben geen interesse in de politiek, toch is de waarheid is een stuk ingewikkelder dan dat. Toegang en betrokkenheid tot de politiek is uitdaging die niet alleen bij de jonge(ren) kiezers zelf ligt, maar bij de manier waarop campagnes en de politiek hen bereiken. De burgerschapsvorming en betrokkenheid die we verwachten om toegangsproblemen op te lossen, kan de ongelijkheid in feite versterken en beïnvloeden wie er naar de stembus komt.

De gemeenteraad van Overbetuwe ontving een groep van 5 vwo’ers als gast van de raad op woensdag 21 december 2022. Hier kregen de jongeren de kans kennis te maken met de politiek en gestimuleerd om van zich te laten horen. Het grootste leerpunt voor de raadsleden is het feit dat jonge mensen misschien beperkte ervaring hebben met electorale politiek, maar dit betekent niet dat ze naïef zijn. Ze kunnen inspanningen doorzien die alleen bedoeld zijn om hun stem veilig te stellen. Onderdeel van het creëren van interactie die niet transactief aanvoelt, is het ontmoeten van tieners waar ze werkelijk zijn, zoals lokale gemeenschap groepen.

Het bereiken van op jongeren gerichte groepen lijkt een voor de hand liggende stap voor de lokale politiek die hopen een sterkere band met jongeren te vormen. Elk raadslid zou het met mij eens zijn dat het nooit te vroeg is om iemand kennis te laten maken met de invloed die men heeft op zijn of haar eigen leefomgeving. Met de motie Jongerenparticipatie #mijnstemtelt heeft de gemeenteraad op 21 juli 2022 raadsbreed en uit volle borst gekozen voor de toekomst van de lokale politiek. Met het dit initiatief wil de raad van Overbetuwe jongeren laten participeren en voorbereiden om de volgende generatie van maatschappelijk betrokken burgers.

Vriendelijke groet,