Van 2023 naar 2024

Het jaar 2023 zal herinnerd worden als het jaar waarin de BBB groot werd bij provinciale statenverkiezingen, het kabinet viel en de PVV de grootste partij werd in November. En dat gaf een schok van links naar rechts en van rechts naar links.

Voor GBO verandert er niet zoveel, als lokale partij hebben we geen directe binding met de partijen in de regionale en landelijke politiek. De leden van onze fractie hebben allemaal hun eigen politieke kleur. Dat betekent dat we, als GBO, vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken bekijken en zo gezamenlijk de beste (lokale) oplossing proberen te vinden, ongeacht de partijkleur.

En daar blijven we mee door gaan in 2024!

Als fractie van GBO wensen we u fijne feestdagen en een mooi, gezond en voorspoedig 2024!

Met vriendelijke groet,

  • Fractievoorzitter

    Oosterhout

    Openbare orde en veiligheid