In Memoriam Wim Cleijne

Gisteren bereikt ons het droeve bericht, dat een van de oprichters van onze partij Wim Cleijne aan de gevolgen van een hartaanval is overleden. Wim vormde in de tweede helft van de jaren negentig samen met Jan Brouwer en Theo Deems de partij Dorpslijst Elst. De partij nam in 1998 zitting in de gemeenteraad met twee zetels. Na de herindeling in 2001 is het idee geboren om in de nieuwe gemeente Overbetuwe alle lokale partijen te verenigen. Dit leidde ertoe, dat in 2006 Gemeentebelangen Overbetuwe is ontstaan. Wim was daarbij een van de grondleggers. In de periode 2001 tot 2006 was Jan Brouwer wethouder en Wim fractievoorzitter. Na de verkiezingen in 2006 bleef Wim aan als fractievoorzitter.

Wim Cleijne was van huis uit econoom. In zijn laatste baan was hij lid van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis in Tilburg. Hij maakte naam als prins carnaval (Wim de Econoom). Bij de verkiezingen was hij degene met het grootste affiche van allemaal, in de vorm van een metershoge bordbuster. Joop van Hulst volgde op 25 september 2007 Wim Cleijne op.

Zoals mede oprichter Jan Brouwer aangeeft: “Wim had altijd veel aandacht voor de financiële situatie van de gemeente en alle ontwikkelingen, die daarmee samenhingen, zoals wonen en zorg. Een duidelijk uitgangspunt van Wim  was: helder beleid vanuit de basis en direct bestuur door de burger.”

Gemeentebelangen Overbetuwe is Wim veel dank verschuldigd. Hij heeft mede onze partij groot gemaakt.  Zijn motto om de mens in de politiek centraal te stellen is heden ten dagen nog steeds het belangrijkste speerpunt van onze partij.

Moge Wim rusten in vrede.

Jan Brouwer, mede-oprichter en Henk Vreman, fractievoorzitter.