Inwoners bepalen zelf hoe zij hun steentje bijdragen of wegbrengen!

Op 11 juli kwamen de fracties bij elkaar om over een Water- en Rioleringsplan (WRP) te praten. Het WRP gaat over de opvang en verwerking van oppervlakte- en hemelwater en zal het bestaande rioleringsplan gaan vervangen. Doel van het gesprek was om de wethouder richtlijnen mee te geven waarmee bij het opstellen van het WRP rekening moet worden gehouden.

GBO stelt als lokale partij het belang van inwoners voorop; inwoners doen mee! GBO heeft daarom het belang van het betrekken van inwoners aangehaald. Denk bijvoorbeeld aan een enquête waarmee jij als inwoner kunt aangeven waar jij waarde aan hecht: Duurzaam / flexibel gebruik van materialen, goed onderhoud aan de riolering óf het (zo goed mogelijk) voorkomen van waterschade bij extreme regenval? En… wat mag dat eigenlijk kosten?

Wethouder heeft een ingenieursbureau gevraagd om een aantal opties voor het WRP uit te werken. Omdat alle gemeentes in Nederland de taak hebben om een WRP te schrijven heeft GBO het advies gegeven om die andere gemeentes te raadplegen. Oss is een gemeente met vergelijkbare kleigronden en heeft haar WRP al gereed; laten we het spreekwoordelijke wiel niet opnieuw gaan uitvinden. GBO hecht waarde aan een groene omgeving, ‘Groen voor steen’ staat niet voor niets in ons partijprogramma. Een verplichting voor inwoners om bestrating in hun tuin te vervangen door absorberende materialen gaat GBO te ver: Inwoners bepalen zelf hoe zij hun steentje bijdragen wegbrengen!

Heb jij ideeën of wil je met ons in gesprek? Laat het weten, wij komen graag met jou in contact!

Vriendelijke groet,