Zomerreces 2023

Deze week sluiten we het politieke jaar 2022/2023 af en gaan we het zomerreces in. Vanaf eind augustus begint het nieuwe politieke jaar. En hoewel we niet vergaderen, kunt u ook tijdens het reces uw vragen en aandachtspunten via de mailbox bij GBO onder de aandacht brengen.

Als GBO hebben we ons het afgelopen jaar sterk gemaakt voor de kerngerichte aanpak: alle dorpen en buurtschappen binnen Overbetuwe zijn uniek en hebben hun eigen pluspunten, maar ook hun eigen uitdagingen. Met die diversiteit willen we graag rekening houden bij onze besluitvorming om zo samen te zorgen voor mooie, veilige en dus leefbare kernen.

Bijvoorbeeld op het gebied van wonen. GBO wil graag doorpakken met het bouwen van nieuwe woningen, maar dan wel op een manier die past bij het dorp of de buurtschap. Daarbij kijken we naar de behoefte die er in die kern is: meer voor ouderen? Meer voor jongeren? Meer voor alleenstaanden? Meer voor gezinnen? Ook moeten we rekening houden met de nieuwe instroom van inwoners: vluchtelingen, statushouders en arbeidsmigranten. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zich graag in Overbetuwe willen vestigen omdat ze hier werk hebben, hun familie hier al woont of gewoon omdat ze, net zoals wij, zien dat Overbetuwe een mooie gemeente is om te wonen. Ook daar moet ruimte voor zijn.

Daarnaast is het mooi om te zien dat in steeds meer dorpen initiatieven worden en zijn ontwikkeld om leefbaarheid te vergroten, zoals bijvoorbeeld de verschillende Huiskamers. Zo maken we met elkaar Overbetuwe een steeds mooiere plek om te wonen en te verblijven. Maar nu eerst het reces! Ik wens u allen namens de fractie een mooie zomer toe en zie u graag in augustus in de Raadszaal terug.

Met vriendelijke groet,

  • Fractievoorzitter

    Oosterhout

    Openbare orde en veiligheid