Ontmoeting met toekomstige talenten

Wat waren we onder de indruk. Vier wethouders uit regio Gelderland op bezoek bij Rijnijssel in Arnhem. We waren te gast bij een klas van de onderwijsroute. Hier worden jongeren voorbereid op het MBO. Jongeren die bij aanvang de Nederlandse taal nog niet spreken. Dagelijks komen zij in Arnhem bijeen en leren zij behalve de Nederlandse taal, tot niveau B1, ook Engels, rekenen en digitale vaardigheden.

In de klas mocht ik plaatsnemen naast één van de studenten, om samen een opdracht met plaatjes uit te voeren. Ik stelde hem vragen over de plaatjes en hij gaf mij in het Nederlands antwoord. Best simpel eigenlijk, of toch niet? Simpel inderdaad als je al je hele leven in Nederland woont. Lastig als je pas drie maanden geleden je eerste Nederlandse woordjes leerde. Toch kon hij zich al heel goed uitdrukken in het Nederlands.

Na afloop stelden we vragen aan elkaar. Eén jonge dame merkte op dat zij de lessen erg waardevol vond, maar dat de onderwijzer strenger zou mogen zijn. Zij wilde graag meer orde in de klas, zodat zij sneller en meer zou kunnen leren. Ook sprak ik drie jongeren uit Overbetuwe. Mooie kans voor mij om te vragen wat hun ervaring met onze gemeente is. Ze waren gelukkig bekend met de meedoenregeling. Ook zijn ze alle drie goed opgevangen in de buurt waar ze terecht zijn gekomen. Ze hebben goed contact met de buren en ze zijn blij met hun nieuwe verblijfsplek. Mooi!

De jongeren wonen verspreid in de regio en komen zelfstandig naar school in Arnhem. Omdat we nog lang niet uitgepraat waren, heb ik aangeboden ze persoonlijk alle drie thuis te brengen. Met nog een mooi gesprek in de auto als gevolg.

Vriendelijke groet,

  • René Post

    Wethouder

    Elst

    Jeugdzorg – onderwijs – participatiewet