Land van Tap en participatie

Op 23 januari 2024 boog de gemeenteraad zich over de nieuwbouwplannen Land van Tap in Elst. Land van Tap
Bij het ontwikkelen van de plannen heeft de gemeenteraad aan de wethouder opdracht gegeven om een uitgebreid en zorgvuldig participatietraject te doorlopen met aanwonenden, ondernemers en andere betrokkenen.
De wethouder heeft zich hier uitstekend aan gehouden en presenteerde op 23 januari 2023 een plan met drie woonlagen en in totaal 36 woningen.

Als GBO waren wij teleurgesteld over het aantal woningen, wij zijn immers voor het doorpakken met het bouwen van woningen. De plannen waren echter de uitkomst van een zorgvuldig participatieproces en dat is voor GBO heel veel waard. Alle andere partijen in de gemeenteraad waren echter van mening dat er meer woonlagen en meer woningen op Land van Tap moeten komen. En daar moet het participatieproces, in hun ogen, voor wijken.

Eén van de andere partijen stelde zich op het standpunt dat ‘omstandigheden kunnen wijzigen‘. Dat klopt en dat is zeker zo bij langere trajecten. Maar voor GBO is dat niet automatisch een reden om de uitkomst van participatie aan de kant te schuiven.

Het is belangrijk om bij de start van een participatietraject duidelijk te zijn over de mate van participatie (meepraten of meebeslissen) en je daaraan te houden. Dan ben je een betrouwbare gemeenteraad. GBO heeft zich daar sterk voor gemaakt en zal dat blijven doen. Het was voor de raadsleden van GBO een dilemma; kiezen we voor meer woningen of willen we blijven vasthouden aan de uitkomsten van de participatie. Uiteindelijk heeft de woningnood en de roep om meer -passende- woningen de doorslag gegeven.

Wij zullen echter bij lopende en komende participatietrajecten scherp blijven opletten: voor GBO zit er nadrukkelijk geen voorbehoud op afgesproken participatietrajecten!

Met vriendelijke groet,

  • Fractievoorzitter

    Oosterhout

    Openbare orde en veiligheid