Uit de raad…

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet inwerking getreden. Welke belangrijke opgave is aan deze wet verbonden voor onze gemeenteraad? Daar wil ik u graag een antwoord op geven.

Voordat ik deze vraag beantwoord, is het belangrijk om te weten dat door de Omgevingswet de ruimtelijke wetgeving is samengevoegd en de meeste (oude) wettelijke regels nu door een gemeente wordt gereguleerd. Dit betekent in de praktijk dat 26 (oude) wettelijke regelingen zijn samengevoegd in één wet (de Omgevingswet) en in vier aparte regelingen.

Daarnaast heeft een gemeente automatisch één omgevingsplan gekregen. Zo ook de gemeente Overbetuwe. U kunt een omgevingsplan zien als een ‘wetboek’ dat geldt binnen de grenzen van de gemeente. In de geest van ‘regels samenvoegen’ zijn automatisch alle regels uit onze bestemmingsplannen verwerkt in dit omgevingsplan. Dit betekent dat de regels waarin wordt aangegeven wat u wel of niet mag doen op uw perceel in één regeling staat beschreven.

Als u nu kijkt naar het omgevingsplan van Overbetuwe en naar omgevingsplannen van andere gemeenten dan zal het u opvallen, dat een omgevingsplan een ‘wirwar’ is aan stukken, regels en bijlagen. Dit komt doordat de regels uit bestemmingsplannen en oude rijksregels (meestal milieuregels) automatisch in het omgevingsplan zijn samengevoegd na 1 januari 2024.

Daar zit voor onze gemeenteraad een opgave in. Onze gemeenteraad krijgt nu een aantal jaar de tijd om ons omgevingsplan te gaan herschrijven, naar onze eigen ‘Overbetuwse werkwijze’. Dit betekent dat wij moeten nadenken over hoe wij omgaan met onze omgevingsregels, bijvoorbeeld over geluid. Welke regels kunnen wij aanscherpen, schrappen of anders verwoorden? GBO pakt graag deze nieuwe opgave op. Wij willen graag nadenken over hoe deze nieuwe ruimtelijke regels voor Overbetuwe eruit moeten zien. Kortom: ‘’makkelijker maken waar dat kan en behouden wat nodig is’’.

Vriendelijke groet,