Overeenkomst getekend voor woningbouw De Pas Noord in Elst

Na afloop van de ondertekening poseren beide partijen voor het toekomstige plangebied van De Pas Noord. V.l.n.r. wethouder Horsthuis-Tangelder, Hinke Bessem (Ten Brinke), Martijn Bax (Ten Brinke), gemeentelijk projectleider Roosmarijn Peet en Paul Hemmen (Ten Brinke). Bron: Nienke Wiering Fotografie

De ontwikkeling van woonwijk De Pas Noord aan de zuidrand van Elst is weer een stap dichterbij gekomen. Dat gebeurde op 20 juli door het ondertekenen van een overeenkomst met ontwikkelaar Ten Brinke Poortier Romein Projecten. De Pas Noord is onderdeel van de toekomstige woonwijk De Pas, met in totaal 350 woningen. Het gebied is omsloten door de Groenestraat, de Korte Bemmelseweg, de Aletta Jacobslaan en de Caro van Eijcklaan.

Maximaal 130 huur- en koopwoningen
In de overeenkomst staan onder meer afspraken over de nieuwbouw van maximaal 130 huur- en koopwoningen. Van de woningen valt minimaal de helft in het betaalbare segment, waaronder betaalbare koop en sociale huur. Het gevarieerde woonaanbod richt zich op diverse doelgroepen waaronder starters, gezinnen, doorstromers, senioren, alleenstaanden en wooncollectieven. In het noorden van het perceel komt een bijzonder woongebouw met een combinatie van woningen en een maatschappelijke ruimte voor bijvoorbeeld zorg, recreatie, dienstverlening of cultuur. Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder: “De vraag naar betaalbare woningen en sociale huur is enorm groot. Daarom ben ik ontzettend blij dat we in een mooi stuk van Elst weer zoveel woningen erbij kunnen bouwen.”

Wateropgave en duurzaamheid
In het plan is veel aandacht voor groen, wateropvang en duurzaamheid. Het bijzondere karakter van de Groenestraat en het bestaande groen blijven zoveel mogelijk behouden. Daarbij wordt de kwaliteit van het groen aan de Groenestraat zoveel mogelijk het plangebied ingetrokken. Door in het ontwerp aaneengesloten groene ruimtes te maken kan het groen gebruikt worden voor een doorlopend watersysteem. Hiermee vangen we regenwater op, bestrijden we hitte en krijgen toekomstige bewoners en de buurt er mooie, waterrijke plantsoenen voor terug. Dit bevordert de biodiversiteit. Op het gebied van duurzaamheid kijken we naar maatregelen om de woningen vrijwel energieneutraal te maken.

Het vervolg
Het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan komen na de zomervakantie ter inzage te liggen. U kunt dan reageren op het plan. Via de website www.depasnoord.nl(externe link) kunt u zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de voortgang.