Van wonen, wandelen tot vakantie

Voorkeurslocatie Vinkenhof (Bron: Gemeente Overbetuwe)

Vorige week waren er twee bewonersbijeenkomsten over het plan van burgemeester en wethouders voor 130 flexwoningen op de Vinkenhof in Elst, naast scholengemeenschap OBC. Ruim 200 omwonenden en woningzoekenden waren erbij. Zij werden bijgepraat over wat nu precies een flexwoning is, voor wie deze woningen zijn en welke vervolgstappen nog nodig zijn. Daarna was er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. Ik heb dit ervaren als mooie open gesprekken met respect voor elkaars ideeën en vragen.

Gemeenteraad en onderzoeken
Of het plan doorgaat, hangt af van een aantal zaken. Eerst moet de gemeenteraad op 12 september akkoord gaan met de Vinkenhof als locatiekeuze. Daarna moeten we nog verschillende onderzoeken doen. Denk aan archeologisch onderzoek, aansluiting op het elektriciteitsnet en financiële haalbaarheid. Uit een net bekend geworden eerste verkenning van Liander blijkt dat de huidige netcapaciteit onvoldoende is om de geplande 130 flexwoningen op korte termijn aan te sluiten op de lokale netinfrastructuur. Liander geeft ook aan meer tijd nodig te hebben om verder onderzoek te doen naar de gevolgen en eventuele alternatieven. Is er meer duidelijkheid over deze alternatieven en gaat de gemeenteraad hiermee akkoord? Dan gaan we dit najaar met de omgeving in gesprek over de uitwerking van het plan en de inrichting van het terrein. Eind dit jaar hopen we een uitgewerkt plan aan de gemeenteraad voor te leggen.

Wilt u ook weten wat er staat te gebeuren of heeft u een andere vraag? Dan verwijs ik u graag naar de webpagina over flexwonen.

Bijzondere momenten
Afgelopen weken heb ik een paar officiële taken mogen overnemen van onze burgemeester, zoals de huldiging van de brandweer in Valburg en de uitreiking van een koninklijke erepenning aan de Nederlandse Bouvier Club. Dit waren bijzondere momenten voor mij, omdat het toch wat doet als je de ambtsketen om je hals omgehangen krijgt.

Vierdaagse en vakantie
Een ander feestelijk moment was natuurlijk onze Blauwe Dinsdag. Vele duizenden wandelaars zagen we door de blauw versierde straten van onze gemeente trekken voor de eerste dag van de Nijmeegse vierdaagse. Ik heb ervan genoten. U hopelijk ook, misschien al denkend aan een welverdiende vakantie die er aankomt. Ik sluit daarom graag af met u allen een heel fijne vakantie toe te wensen. Ik hoop dat u een paar mooie dagen of weken tegemoet gaat, al dan niet samen met familie of vrienden.

Hartelijke groet,

  • Dimitri Horsthuis - Tangelder

    Dimitri Horsthuis – Tangelder

    Wethouder

    Driel

    Ruimtelijke ordening – economie – bouwen/wonen