Reactie GBO Railterminal

GBO heeft zich steeds uitgesproken tegen de komst van de Railterminal.

spoorlijn

Spoorlijn – Foto GBO

Vooralsnog zijn wij, wegens de belasting voor met name de doorvoer in Valburg en Elst, ook geen voorstander van een spooremplacement op de locatie waar de Railterminal zou worden gerealiseerd. Logistiek gezien is de as van Arnhem-Nijmegen cruciaal voor de doorvoer binnen de provincie Gelderland, dit geldt des te meer nu de provincie besloten heeft om geen railterminal te ontwikkelen.

GBO is daarom van mening dat het te kort door de bocht is om de eerder toegezegde financiƫle middelen alleen aan de railterminal te verbinden.

Door de toename van het verkeer en de ambities van de provincie in het gebied tussen Arnhem-Nijmegen blijft verkeersveiligheid en behoud van leefbaarheid een continue opgave. Ook voor de provincie Gelderland.

Met vriendelijke groet,

  • Fractievoorzitter

    Oosterhout

    Openbare orde en veiligheid