Zwembad Zetten

Foto: Pixabay

Op dinsdag 12 december 2023 moest de Raad een beslissing nemen over een nieuw zwembad in Zetten. GBO vindt zwemles voor kinderen een noodzaak in ons waterrijke land. Voor ieder kind moet het dan ook mogelijk zijn om op bereisbare afstand zwemles te kunnen krijgen, dit draagt niet alleen bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid (waterveiligheid) maar draagt dit ook bij aan de gezondheid van de jeugd. Daarnaast is het voor GBO eveneens belangrijk dat er voldoende sportfaciliteiten in Overbetuwe aanwezig zijn. En dan niet alleen op velden of in zalen, maar ook in het water.

Overbetuwe heeft weliswaar minder dan 50.000 inwoners, maar heeft een relatief groot gemeenteoppervlak, waarbij de verschillende kernen onderling niet altijd goed bereikbaar zijn. Voor GBO rechtvaardigt dat de wens om in onze gemeente 2 volwaardige zwembaden te huisvesten. Wij hebben ons dan ook uitgesproken voor de aanleg van een 25 meterbad in Zetten en dat standpunt had een meerderheid in de Raad.

Goed nieuws dus voor de gebruikers en verenigingen!

  • Fractievoorzitter

    Oosterhout

    Openbare orde en veiligheid