Dimitri Horsthuis-Tangelder is nieuwe lijsttrekker

Dimitri Horsthuis-Tangelder benoemd tot lijsttrekker van Gemeentebelangen Overbetuwe bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Gemeentebelangen Overbetuwe wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar aangevoerd door Dimitri Horsthuis-Tangelder. De Drielenaar is door de leden unaniem als lijsttrekker verkozen. Dimitri is sinds 2018 wethouder voor Gemeentebelangen Overbetuwe in het college van B&W, waarbij hij o.a. verantwoordelijk is voor […]

Geen voetpad? Dan ook geen autoverkeer: past volgens GBO niet bij Overbetuwe!

Op dinsdag 25 mei jl heeft de Fietsersbond ingesproken in het Raadsspreekuur. Het betoog kwam er kortweg op neer: alle straten en wegen zonder voetpad moeten worden afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De Fietsersbond wil de belangen van voetgangers en fietsers vóór die van automobilisten zetten. Op zich is dat een sympathiek standpunt, ook GBO pleit […]

Land van Tap

Op 25 mei stond de besluitvorming over de voorgestelde toekomstvisie van het Land van tap in Elst op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Deze toekomstvisie is opgesteld met hulp van een gespecialiseerd bureau (Fresh Forward) en een vertegenwoordiging vanuit de omgeving. Er is voor gekozen om met een brede groep te participeren, zowel vanuit huidige […]

Regionale Energie Strategie en Windpark Midden Betuwe

In de raadsvergadering van dinsdag 25 mei jl. is de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) unaniem aangenomen door de raad waardoor de ingezette koers om in 2050 energieneutraal te worden een stap dichterbij is gekomen. GBO is van mening dat deelnemen aan zonne- en windenergie van essentieel belang is om de klimaatdoelstellingen te behalen. GBO […]

Koningin Máxima 50 jaar

Vandaag is onze koningin Maxima 50 jaar geworden. Daarom is gisteren het programma: Koningin Máxima; een leven vol muziek uitgezonden. Wat prachtig om te zien dat er aandacht was voor het nieuwe Muziekakkoord Gelderland Midden voor Méér Muziek in de Klas. Kinderburgemeesters Julia (gemeente Overbetuwe) en Robin (gemeente Lingewaard) ontmoetten maandag 10 mei Koningin Máxima […]

Een beetje meer open…

Op de dag dat ik deze column schrijf, ligt Koningsdag net achter ons en heb ik het enige bezoek van de dag, mijn schoonmoeder, uitgezwaaid na een lunch-op-af-stand. Ja, het is nog steeds opletten met wat we doen. Ondanks het feit dat ze de eerste vaccinatie heeft gehaald, is de knuffel en de kus nog […]

Een mooi artikel vanuit #Heterensociaal

Een mooi artikel vanuit #Heterensociaal Ons dorp Heteren…..vertegenwoordigen in het gemeentehuis. Het leuke idee om alle raadsleden die in Heteren wonen iets over zichzelf en hun werk in/voor de Gemeenteraad te laten vertellen in de Nieuwsmail is opgepakt. Een goed idee want het is goed te weten hoe de inwoners-lijntjes lopen richting de Gemeenteraad. Bij […]

Dijkversterking Wolferen – Sprok

Op 20 april 2021 stond de besluitvorming van het vaststellen van het bestemmingsplan van de versterking van het dijktraject Wolferen – Sprok op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Al tijdens de behandeling van de eerder gehouden voorronde bleek dat er veel vragen waren, niet alleen vanuit de raadsleden, maar ook vanuit de direct aanwonenden. Bij […]

Duurzaamheid is van ons allemaal!

Begin vorige maand hebben we een bijeenkomst gehad over de nieuwe Routekaart Duurzaamheid van Overbetuwe. De avond was bedoeld voor mensen en organisaties die beroepsmatig betrokken zijn bij duurzaamheid. Met hen bespraken wij in welke rolverdeling we samen verder kunnen werken aan de doelen op het gebied van energie én klimaatadaptatie én circulariteit. Want een […]

Woonwagenbewoners verdienen steun!

“Gemeenten dienen beleid voor woonwagens en standplaatsen vast te stellen als onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid. Dit beleid dient voldoende rekening te houden met en ruimte te geven voor het woonwagenleven van woonwagenbewoners. Hiervoor is nodig dat de behoefte aan standplaatsen helder is, zodat gemeenten ervoor kunnen zorgen dat het aantal standplaatsen in een redelijke verhouding […]