Uit de raad…

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet inwerking getreden. Welke belangrijke opgave is aan deze wet verbonden voor onze gemeenteraad? Daar wil ik u graag een antwoord op geven. Voordat ik deze vraag beantwoord, is het belangrijk om te weten dat door de Omgevingswet de ruimtelijke wetgeving is samengevoegd en de meeste (oude) wettelijke regels […]

Op zoek naar een passende baan? Het Werkcentrum helpt!

Werk betekent voor mij meer dan alleen geld verdienen. Het brengt een positief gevoel met zich mee, een gevoel van zinvol bezig zijn en het bevordert de sociale contacten. Zoekt u hulp bij het solliciteren of wilt u weten waar u werkervaring kunt opdoen? Als inwoner van Overbetuwe bent u van harte welkom bij Het […]

2023 was een jaar vol uitdagingen voor wonen

Laat ik beginnen met u allen een gelukkig en gezond nieuwjaar te wensen! Als de kerstballen weer zijn opgeborgen en iedereen de eerste goede voornemens vol aan het uitvoeren is, dan weet je dat de feestdagen weer achter de rug zijn. Een goed moment om nog even met u terug te kijken op het jaar […]

Gera Koopmans-Jacobs legt voorzittershamer neer

Maar liefst 38 jaar telt haar politieke carrière. Gera begon in de raad van de toen nog Gemeente Heteren, wat later Gemeente Overbetuwe werd. Ze heeft voor Gemeentebelangen Overbetuwe 3 jaar het wethouderschap vervuld met portefeuilles: sociaal domein, sport en kernen beleid. Dit deed ze met veel enthousiasme en resultaat. Na het wethouderschap, sprak Gera’s […]

Van 2023 naar 2024

Het jaar 2023 zal herinnerd worden als het jaar waarin de BBB groot werd bij provinciale statenverkiezingen, het kabinet viel en de PVV de grootste partij werd in November. En dat gaf een schok van links naar rechts en van rechts naar links. Voor GBO verandert er niet zoveel, als lokale partij hebben we geen […]

Zwembad Zetten

Op dinsdag 12 december 2023 moest de Raad een beslissing nemen over een nieuw zwembad in Zetten. GBO vindt zwemles voor kinderen een noodzaak in ons waterrijke land. Voor ieder kind moet het dan ook mogelijk zijn om op bereisbare afstand zwemles te kunnen krijgen, dit draagt niet alleen bij aan het vergroten van de […]

Uit de raad…

Persoonlijk verslag vergadering van de Gemeenteraad van 21 november 2023 Deze avond waren alle raadsleden aanwezig. Na het welkom van de burgemeester stonden we stil bij het overlijden van een zeer gewaardeerd, voormalig raadslid. Op de agenda stonden veel verschillende onderwerpen om te bespreken en er een besluit over te nemen. Dat waren onder meer: […]

Denkt u mee over een nieuw plan voor onze leefomgeving?

De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen voor de héle gemeente. De visie gaat over onze woon- en leefomgeving en de mensen die daarin samenleven, werken,ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. Maar ook landschap, natuur en cultureel erfgoed vallen eronder. In de Omgevingsvisie beschrijven we ook hoe […]

Bouwplannen Schuytgraaf

De gemeente Arnhem wil vasthouden aan de bouw van 198 woningen en vier bouwlagen in Schuytgraaf. Zij stellen dat de gemeente Arnhem en de gemeente Overbetuwe het niet eens worden en omschrijven dat als “agree to disagree”. De gemeente Arnhem erkent dat het tegen eerder gemaakte afspraken in is, maar noemen de woningnood en de […]

Begrotingsraad 2024

Voorzitter, college, collega-raadsleden en belangstellenden in de zaal of thuis. Toen we in 2022 met elkaar als Raad en college begonnen, kwamen we langzamerhand uit de coronacrisis. We keken hoopvol vooruit naar betere tijden. Maar snel dienden de volgende crises zich alweer aan, zoals onder andere de zorgcrisis en de woningcrisis. Dit jaar viel het […]