Algemene Ledenvergadering 2023

Verslag van de 24e algemene ledenvergadering Gemeentebelangen Overbetuwe Voorzitter : Gera Koopmans Secretaris : Vacant Penningmeester : Marc Melssen Datum : 25 mei 2023 Plaats : De Bongerd Heteren Aanwezig : 25 Leden Afmeldingen: Er zijn 8 afmeldingen 1. Opening Om 20:00 uur heeft voorzitter Gera Koopmans iedereen van harte welkom in de Bongerd in […]

Column Wethouder René Post: Herdenken

Ieder jaar herdenken wij op 4 mei alle slachtoffers die vielen in een oorlog. We hangen de vlag halfstok en hijsen deze nadat we 2 minuten stil zijn geweest. Ik verbaas me er nog steeds over hoe betrokken jongeren en kinderen hierbij zijn. Bij elke herdenking waar ik tot nu toe, namens de gemeente, mocht […]

Discussie over WOZ en OZB

In de raadsvergadering van motie van VVD en BOB waarin zij de raad vragen in te stemmen met het idee om aan de Onroerend Zaak Belasting (OZB) een maximum te verbinden aan de verhoging. Bedoeling is om voor onroerende zaken die in de taxatiewaarde zijn verhoogd de OZB maximaal te verhogen met 3 keer het […]

Motie Schuytgraaf

Op dinsdag (18 april) is de motie Schuytgraaf van de VVD, mede door GBO, raadsbreed aangenomen. De motie beoogt dat de gemeente Arnhem rekening houdt met de afspraken die zijn gemaakt over de overgang tussen het stedelijk gebied en Park Lingezegen. In 2010 heeft de gemeente Arnhem en Overbetuwe via een convenant afgesproken dat een […]

Afvalstoffeninzameling

In de voorronde vergadering van 4 april jl. kreeg de raad een voorstel van het college voorgelegd met een aantal keuze mogelijkheden om in de toekomst het restafval in te zamelen om te komen tot de doelstellingen, zoals vastgelegd in het programma “van afval naar grondstof” Dit was de eerste poging van het college in […]

Er is altijd tijd voor kunst en cultuur

Je ziet in de natuur van alles om je heen gebeuren. De zon schijnt uitbundig, de bloemen staan in bloei en de bomen laten de eerste bladeren weer zien. Voor mij heeft elk seizoen weer iets speciaals. Maar de lente geeft mij altijd een extra impuls om lekker erop uit te gaan. Te genieten van […]

Overbetuwe aan de slag met een gezonde financiële huishouding voor iedere inwoner

“Preventie, perspectief en nazorg”. Deze woorden werden veel gebruikt tijdens de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan Schulddienstverlening. Het aantal huishoudens dat te kampen heeft met financiële problemen is in Overbetuwe lager dan het landelijk gemiddeld. Dat is iets waar we blij mee zijn! Toch weten we dat de impact van schulden erg groot is. Het […]

Toekomstbestendige bedrijventerreinen: samen krijg je meer voor elkaar

Als wethouder Economische Zaken ga ik regelmatig op bedrijvenbezoek. Veel van onze bedrijven liggen op een van de 7 grotere bedrijventerreinen in Overbetuwe. Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat van bedrijven en daarmee voor onze economie en werkgelegenheid. 45% van de banen in onze gemeente zit op de bedrijventerreinen. Dit is ruim boven het landelijk […]

Bezoek de boer!

Op vrijdag 5 februari 2023 hebben een aantal raadsleden een bezoek gehad bij Melkveebedrijf Peek en Fokker in Herveld.  De raadsleden hebben een kopje koffie gedronken met de boerenondernemers van dit bedrijf. Tijdens het koffiegesprek is gesproken over milieuvraagstukken en over duurzame productie van zuivel, vlees en overige producten.  Het was een zeer interessante ontmoeting […]

Fractievergadering op locatie

De meeste fractievergaderingen van GBO vinden plaats in het gemeentehuis in Elst. Het leek daarom een goed idee om elke 2 maanden in één van onze (andere) kernen te vergaderen en daar zoveel mogelijk van inwoners te horen wat er speelt in die kern. Op dinsdag 31 januari jl hebben we in Oosterhout (de Schakel) […]